Lawatan

Kami sangat berbangga menerima lawatan daripada Prof Haltrich, Boku University, Vienna pada 14 Februari 2020.


Pada 20 Februari 2020, kesemua staf teknikal staffs bersama dengan Pengurus Makmal (Assoc Prof Goh Hoe Han) dan Ketua CGAT & PBT (Dr Wan Mohd Aizat Wan Kamaruddin) telah menghabiskan lawatan separuh hari di Central Research laboratories (CRL), University of Malaya.