Institut Biologi Sistem

 Institute of Systems Biology

CODA – Metabolomik

Metabolomik adalah pendekatan analisis yang dapat memberikan pola diagnostik melalui cap jari, pengukuran mutlak metabolit yang disasarkan melalui analisis kumpulan dan kuantifikasi statistik sebahagian besar metabolom menggunakan profil metabolit. Setiap hasil yang diperolehi disokong oleh dua teknik yang sering digunakan, dan terdapat di Makmal Kimia Analisis INBIOSIS iaitu jisim kromatografi gas (GC-MS) dan kromatografi cecair digabungkan dengan  jisim penerbangan (ToF) (LC-QtoF-MS).

Teknik metabolomik berasaskan jisim spektrometri (MS) adalah kaedah yang paling sensitif untuk menganalisis sebilangan besar sebatian / metabolit secara serentak. Walau bagaimanapun, penyelidik sering keliru dan menghadapi masalah untuk menganalisa data metabolomik. Hal ini disebabkan terdapatnya perbezaan dari segi format fail data yang diperolehi daripada instrumen jisim spektrometri yang berbeza (sama ada Bruker, Thermo, Sciex, Agilent, dll), serta terdapat pelbagai jenis pakej perisian serta parameter yang perlu ditetapkan bagi menganalisa data metabolomik. Justeru itu, CODA-Metabolomics menyediakan perkhidmatan sehenti analisis data metabolomik berasaskan pendekatan statistik untuk menghilangkan bias sistematik, mengenal pasti kompoun dan meneroka penemuan yang signifikan.

CARTA ALIR KAEDAH METABOLOMIK DAN DATA ANALISIS MENGUNAKAN GC-MS

CARTA ALIR METABOLOMIK (LC-MS)

Carta alir pengujian sampel, pemprosesan data dan analisis data

PENENTUAN KOMPOUN

Penentuan kompaun adalah berdasarkan rujukan menggunakan data atas talian. Senarai kompaun yang dilaporkan mestilah di perolehi daripada AutoMSn yang megandungi fragmentasi. Nilai m/z daripada data LC-MS akan digunakan dalam enjin carian atas talian sepert MetFrag/Massbank/Metlin. 2 keputusan yang tertinggi daripada carian akan di gunakan didalam laporan sebagai hasil dapatan.

ANALISIS LANJUTAN

APA YANG KAMI TAWARKAN?

Gambaran keseluruhan perkhidmatan

Analisis data  ⮚     Pakej-pakej perisian:
GC-MS
·         MS-DIAL, Met-IDEA, SpeedConnects, AMDIS untuk data alignment
·         MetaboAnalyst, SPSS untuk analisis statistik
·         SIMCA P+ untuk analisis multivariat
LC-TOF-MS
·         Identifikasi kompaun dari pangkalan data sedia ada yang boleh dicapai secara dalam talian, Smartformula
·         Data pra-proses menggunakan perisian profile analysis
·         MetaboAnalyst, SPSS untuk analisis statistik
·         SIMCA P+ untuk analisis multivariat
·         Pemetaan tapak jalan dan interpretasi biologi

PERINCIAN HARGA

JENIS ANALISISHARGA
Data analisis GC-MS
Pemprosesan data mentah (dekonvolusi dan alignment) daripada pelbagai jenis instrumen spektrometri jisim (Bruker, Thermo Orbitrap, Sciex, Agilent dan sebagainya)
 
Analisis multivariate (PCA, PLS-DA, OPLS-DA) mengunakan Simca P+
RM 200 / sampel*RM 200 per jam
Analisis data LC-MS
Analisis multivariat

Penentuan 100 *kompaun bergantung kepada kerumitan data.

Pra-proses data mentah (dari pelbagai jenis peralatan seperti bruker/agilent dan sebagainya) menggunakan perisian profile analisis.
#Data mentah perlu dalam format .d

Untuk analisis data lanjutan (interpretasi biologi/ pemetaan tapak jalan), sila hubungi pegawai bertanggungjawab untuk informasi yang lebih terperinci. Harga yang ditawarkan untuk analisis ini mungkin berbeza mengikut kerumitan data yang diperoleh.
RM 200 / jam

RM 2,000 –
 RM 200/jam
 
 
 

Akan ditentukan
 

PENCAPAIAN

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

ChM. Dr. Kamalrul Azlan Azizan

Ketua Jaminan Kualiti / Felo Penyelidik

+603 8921 4572

kjkinbio@ukm.edu.my / kamalrulazlan@ukm.edu.my

Metabolomik

Ts. Rafidah Ahmad

Pegawai Penyelidik Kanan / PIC Makmal Metabolomik

+603 8921 4566

fida.ahmad@ukm.edu.my

ChM. Hazim Syahmi Elias

Pegawai Sains / PIC Makmal Metabolomik

+603 8921 4566

syahmielias@ukm.edu.my