Institut Biologi Sistem

 Institute of Systems Biology

Pusat Analisis dan Teknologi Genom (CGAT)

CGAT adalah pusat penyelidikan yang ditubuhkan dengan tujuan untuk mewujudkan kemudahan penyelidikan moden dan terkini dalam bidang bioteknologi dan biologi molekul. Pusat ini menempatkan sejumlah platform teknologi genomik, proteomik dan metabolomik yang digunakan untuk memberi sokongan dan penyelesaian kepada penyelidik dalam bidang ini. Selain dari penyelidikan yang sedang dilakukan oleh para penyelidik di institut ini, CGAT menyediakan sumber untuk penyelidik lain, melakukan kolaborasi dengan rakan tempatan dan antarabangsa dan menawarkan perkhidmatan analitik kepada komuniti ilmiah dari kedua bidang akademik dan industri. Sebagai tambahan kepada penyelidikan yang sedang dijalankan, CGAT juga menyediakan latihan berkala untuk pelajar PhD dan profesional penyelidikan.