Makmal Mikrobiologi

Makmal Mikrobiologi di INBIOSIS menyediakan peralatan penyelidikan dan persekitaran yang sesuai untuk membantu pertumbuhan mikroorganisma dan kultur. Makmal ini di bawah pengawasan rakan penyelidik kami, Dr. Kamalrul Azlan Azizan.

ALATAN PENYELIDIKAN

Biosafety Cabinet Class 1 & 2 (Bioair/Top Safe)

Untuk menyediakan ruang kerja yang selamat bagi penyelidik bekerja dengan patogen yang memerlukan tahap biokeselamatan tertentu.

Service Charges (Per day) : RM60 (UKM members), RM120 (Non UKM members)

Laminar Flow Cabinet (Esco/AVC-4A1)

Tempat tertutup yang direka untuk mengelakkan pencemaran sampel biologi.

Service Charges (Per day) : RM50 (UKM members), RM100 (Non UKM members)

Makmal Mikrobiologi

(Biosafety cabinet, laminar flow cabinet, carbon dioxide incubator, micropipette set, access to water purification system, benchtop microcentrifuge)

Kadar Sewa (Sehari) : RM 175 (Warga UKM), RM 350 (Bukan Warga UKM)

HUBUNGI PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

Dr. Kamalrul Azlan Azizan

Felo Penyelidik

+603 8921 4572

kamalrulazlan@ukm.edu.my

Metabolomics