Institut Biologi Sistem

 Institute of Systems Biology

Makmal Mikrobiologi

Makmal Mikrobiologi di INBIOSIS menyediakan peralatan penyelidikan dan persekitaran yang sesuai untuk membantu pertumbuhan mikroorganisma dan kultur. Makmal ini di bawah pengawasan felo penyelidik kami, ChM. Dr. Kamalrul Azlan Azizan.

ALATAN PENYELIDIKAN

Biosafety Cabinet Class 1 & 2 (Bioair/Top Safe)

Untuk menyediakan ruang kerja yang selamat bagi penyelidik bekerja dengan patogen yang memerlukan tahap biokeselamatan tertentu.

Caj Sewaan (Sehari) : RM 127.50 (Warga UKM), RM 150 (Bukan Warga UKM)

Laminar Flow Cabinet (Esco/AVC-4A1)

Tempat tertutup yang direka untuk mengelakkan pencemaran sampel biologi.

Caj Sewaan (Sehari) : RM 102 (Warga UKM), RM120 (Bukan Warga UKM)

Makmal Mikrobiologi

(Biosafety cabinet, laminar flow cabinet, carbon dioxide incubator, micropipette set, access to water purification system, benchtop microcentrifuge)

Kadar Sewa (Sehari) : RM 425 (Warga UKM), RM 500 (Bukan Warga UKM)

HUBUNGI PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

Faridda Hannim Ahmad@Hashim

Pegawai Sains Kanan / PIC Makmal Genomik & Mikrobiologi

+603 8921 4558

faridda@ukm.edu.my