Institut Biologi Sistem (INBIOSIS) ditubuhkan pada 24 Mac 2005 berdasarkan latar belakang yang kuat dalam bioteknologi tumbuhan. Baca lagi

 

Biologi sistem adalah kajian mengenai tingkah laku organisasi biologi yang kompleks berserta prosesnya dari segi konstituen molekul. Baca lagi

INBIOSIS mempunyai pakar dalam bidang yang berkaitan dengan Biologi Sistem seperti Genomik, Transkriptomik, Metabolomik, Proteomik dan Bioinformatik. Baca lagi

AKADEMIK
Servis Kami

Kami menawarkan perkhidmatan peralatan penyelidikan bertruput tinggi seperti LC-TOF-MS, GCMS, GCFID, HPLC, FTIR, Akta-Pure, peralatan makmal asas dan juga peralatan komputer bagi analisis Bioinformatik.

Kewujudan kemudahan RTPC2 memenuhi syarat wajib Akta Biokeselamatan 2007, terutama dalam penyelidikan yang melibatkan kajian manipulasi genetik.

Kami menyediakan perkhidmatan pengkomputeran dalam memproses data besar biologi dari eksperimen bertruput tinggi termasuk analisis Transkripomik, Metabolomik, Proteomik dan Bioinformatik.

AKTIVITI AKAN DATANG
BERITA INBIOSIS