Institut Biologi Sistem

 Institute of Systems Biology

Pengenalan CODA

Pusat Analisis Data Omik (CODA) merupakan pusat sehenti bagi analisis data Omiks. Pusat ini menyediakan bantuan dan rundingan ke atas analisis data berkeupayaan tinggi yang berkaitan dengan biologi sistem. Memandangkan kajian kuantitatif dan analisis data menjadi semakin penting bagi kajian pelbagai disiplin dalam biologi sistem, CODA menawarkan kaedah dan khidmat rundingan kepada pelanggan yang meliputi analisis data dan pengolahan data.

Muat turun CODA brochure versi terkini