Direktori Staf

Prof. Madya Dr. Zeti Azura Mohamed Hussein

Pengarah/ Felo Penyelidik Kanan (Lantikan Bersama)

+603 8921 4546

pghinbio@ukm.edu.my / zeti.hussein@ukm.edu.my

Bioinformatik dan Perkomputeran Biologi Sistem

Prof. Madya Dr. Ng Chyan Leong

Ketua CGAT & CPB / Felo Penyelidik Kanan

+603 8921 4561

kcgatinbio@ukm.edu.my / clng@ukm.edu.my

Biologi Struktur dan Biologi Molekul 

Prof. Madya Dr. Maizom Hassan

Felo Penyelidik Kanan

+603 8921 4564

maizom@ukm.edu.my

Enzimologi, Proteomik, Pengurusan Bersepadu Perosak

Prof. Madya Dr. Syarul Nataqain Baharum

Timbalan Pengarah/ Felo Penyelidik Kanan

+603 8921 4547

tpghinbio@ukm.edu.my / nataqain@ukm.edu.my

Metabolomik

Prof. Madya Dr. Mohd. Firdaus Mohd Raih

Felo Penyelidik Kanan (Lantikan Bersama)

+603 8921 5961

m.firdaus@ukm.edu.my

Bioinformatik dan Perkomputeran Biologi Struktur 

Prof. Madya Dr. Wan Mohd Aizat Wan Kamaruddin

Felo Penyelidik Kanan

+603 8921 4551

wma@ukm.edu.my

Proteomik, Bioteknologi dan Biologi Pascatuai

Prof. Madya Dr. Goh Hoe Han

Ketua Jaminan Kualiti/ Felo Penyelidik Kanan

+603 8921 4557

kjkinbio@ukm.edu.my / gohhh@ukm.edu.my

Genomik Tumbuhan Berfungsi

Prof. Madya Dr. Roohaida Othman

Felo Penyelidik Kanan (Lantikan Bersama)

+603 8921 5190

roohaida@ukm.edu.my

Genomik Tumbuhan Berfungsi