Direktori Staf

Prof. Madya Dr. Zeti Azura Mohamed Hussein

Pengarah/ Felo Penyelidik Kanan

+603 8921 4546

pghinbio@ukm.edu.my / zeti.hussein@ukm.edu.my

Bioinformatik dan Perkomputeran Biologi Sistem

Prof. Madya Dr. Wan Mohd Aizat Wan Kamaruddin

Ketua CGAT & CPB / Felo Penyelidik

+603 8921 4551

wma@ukm.edu.my

Proteomik, Bioteknologi dan Biologi Pascatuai

Dr. Low Chen Fei

Penyelaras Makmal / Felo Penyelidik

low@ukm.edu.my

Bioteknologi Molekul

Dr. Ahmad Bazli Ramzi

Penyelaras Promosi / Felo Penyelidik

bazliramzi@ukm.edu.my

Kejuruteraan Metabolik dan Biologi Sintetik Mikrob

Prof. Dr. Ismanizan Ismail

Felo Penyelidik Bersekutu

+603 8921 4546

maniz@ukm.edu.my

Bioteknologi Tumbuhan

Prof. Madya Dr. Roohaida Othman

Felo Penyelidik Kanan

+603 8921 5190

roohaida@ukm.edu.my

Genomik Tumbuhan Berfungsi 

Dr. Murni Nazira Sarian

Felo Penyelidik

murninazira@ukm.edu.my

Kultur Sel Haiwan dan Biologi Molekul

Dr. Ahmed Mediani

Felo Penyelidik

ahmed@ukm.edu.my

Produk Semulajadi, Metabolomik & Makanan Berfungsi 

Prof. Madya Dr. Syarul Nataqain Baharum

Timbalan Pengarah/ Felo Penyelidik Kanan

+603 8921 4547

tpghinbio@ukm.edu.my / nataqain@ukm.edu.my

Metabolomik

Dr. Nor Azlan Nor Muhammad

Ketua CBR / Felo Penyelidik

+603 8921 4550

norazlannm@ukm.edu.my

Bioinformatik dan Perkomputeran Biologi Sistem

Dr. Emelda Rosseleena Rohani

Penyelaras Plot Penyelidikan / Felo Penyelidik

emelda@ukm.edu.my

Kultur Tisu Tumbuhan dan Genomik Berfungsi 

Prof. Madya Dr. Ng Chyan Leong

Penyelaras HEJIM / Felo Penyelidik Kanan

+603 8921 4561

clng@ukm.edu.my

Biologi Struktur dan Biologi Molekul 

Prof. Dr. Zamri Zainal

Felo Penyelidik Bersekutu

+603 8921 5951

zz@ukm.edu.my

Biologi Molekul Tumbuhan 

Prof. Madya Dr. Mohd. Firdaus Mohd Raih

Felo Penyelidik Kanan

+603 8921 5961

m.firdaus@ukm.edu.my

Bioinformatik dan Perkomputeran Biologi Struktur 

Dr. Nurkhalida Kamal

Felo Penyelidik

nurkhalida.kamal@ukm.edu.my

Metabolomik Produk Semulajadi & Biologi Kimia

Dr. Hamizah Shahirah Hamezah

Felo Penyelidik

hamizahshahirah@ukm.edu.my

Proteomik & Sains Saraf Molekul

Prof. Madya Dr. Goh Hoe Han

Ketua Jaminan Kualiti/ Felo Penyelidik Kanan

+603 8921 4557

gohhh@ukm.edu.my

Genomik Tumbuhan Berfungsi

Dr. Hamidun Bunawan

Penyelaras Siswazah / Felo Penyelidik

hamidun.bunawan@ukm.edu.my

Patologi Molekul Tumbuhan dan Biologi Sintetik

Dr. Sarahani Harun

Penyelaras CODA / Felo Penyelidik

sarahani@ukm.edu.my

Bioinformatik dan Biologi Molekul 

Dr. Kamalrul Azlan Azizan

Penyelaras ISO / Felo Penyelidik

+603 8921 4572

kamalrulazlan@ukm.edu.my

Metabolomik

Prof. Dr. Muhammad Mukram Mohamed Mackeen

Felo Penyelidik Bersekutu

+603 8921 5430

mukram.mackeen@ukm.edu.my

Biologi Kimia, Glikomik, Proteomik, Kimia Biofizik

Prof. Madya Dr. Maizom Hassan

Felo Penyelidik

+603 8921 4564

maizom@ukm.edu.my

Enzimologi, Proteomik, Pengurusan Bersepadu Perosak

Dr. Nisha T. Govender

Felo Penyelidik

nishag@ukm.edu.my

Bioteknologi Tumbuhan