Institut Biologi Sistem

 Institut Biologi Sistem

Direktori Staf

Prof. Madya Dr. Syarul Nataqain Baharum

Pengarah/ Felo Penyelidik Kanan

+603 8921 4546

pghinbio@ukm.edu.my / nataqain@ukm.edu.my

Metabolomik Kefungsian

Prof. Madya Dr. Goh Hoe Han

Timbalan Pengarah / Felo Penyelidik Kanan

+603 8921 4547

tpghinbio@ukm.edu.my / gohhh@ukm.edu.my

Genomik Fungsian Tumbuhan

Prof. Madya Dr. Ng Chyan Leong

Ketua CGAT & CPB / Felo Penyelidik Kanan

+603 8921 4561

kcgatinbio@ukm.edu.my / clng@ukm.edu.my

Biologi Struktur dan Biologi Molekul 

Prof. Madya Dr. Maizom Hassan

Penyelaras HEJIM / Felo Penyelidik Kanan

+603 8921 4564

p.hejiminbio@ukm.edu.my / maizom@ukm.edu.my

Enzimologi, Proteomik, Pengurusan Bersepadu Perosak

Prof. Madya Dr. Roohaida Othman

Felo Penyelidik Kanan (Lantikan Bersama)

+603 8921 5190

roohaida@ukm.edu.my

Biokimia dan Biologi Molekul Tumbuhan dan Alga

Prof. Madya Dr. Wan Mohd Aizat Wan Kamaruddin

Felo Penyelidik Kanan

+603 8911 8515

wma@ukm.edu.my

Proteomik, Bioteknologi dan Biologi Pascatuai

Prof. Madya Dr. Hamidun Bunawan

Felo Penyelidik Kanan

hamidun.bunawan@ukm.edu.my

Bioteknologi Mikrob & Kejuruteraan Bio