Profil

Visi

Institut terkehadapan menerajui penyelidikan inovatif biologi sistem untuk manfaat manusia sejagat.

Misi

Merungkai proses dan jaringan biologi ke arah penemuan yang melangkaui zaman.

Matlamat Pendidikan

  • Membawa penyelidik berwibawa untuk mengkaji dengan cara yang terbaik proses dan jaringan biologi yang sangat kompleks dalam kumpulan pelbagai bidang.
  • Memberi khidmat sebagai tempat berkumpulnya penyelidik pelbagai bidang untuk mereka belajar berkomunikasi melangkau sempadan disiplin, bahasa dan tradisi.