Institut Biologi Sistem

 Institute of Systems Biology

Ingin meningkatkan kualiti kertas cadangan penyelidikan anda ?

Sering gagal dalam permohonan geran ?

Kertas cadangan penyelidikan anda ditolak ?

Kami Sedia Membantu Anda

Perunding@INBIOSIS

Metabolomik Kefungsian

Produk Semulajadi & Kimia Perubatan

Biologi Struktur dan Biologi MolekulĀ 

Biologi Kimia, Glikomik, Proteomik, Kimia Biofizik

Biokimia dan Biologi Molekul Tumbuhan dan Alga

Bioinformatik dan Biologi Struktur PengkomputeranĀ 

Proteomik, Bioteknologi dan Biologi Pascatuai

Enzimologi, Proteomik, Pengurusan Bersepadu Perosak

Kejuruteraan Metabolik dan Biologi Sintetik Mikrob

Genomik Fungsian Tumbuhan

Hubungi Kami

Prof. Madya Dr. Maizom Hassan

+603 8921 4564

inbioconsulting@gmail.com

Pn. Munirah Mahizan

+603 8921 4558

inbioconsulting@gmail.com