Institut Biologi Sistem

 Institute of Systems Biology

Ingin meningkatkan kualiti kertas cadangan penyelidikan anda ?

Sering gagal dalam permohonan geran ?

Kertas cadangan penyelidikan anda ditolak ?

Kami Sedia Membantu Anda

Perunding@INBIOSIS

Produk Semulajadi & Kimia Perubatan

Genomik Fungsian Tumbuhan

Biologi Kimia, Glikomik, Proteomik, Kimia Biofizik

Biologi Struktur dan Biologi MolekulĀ 

Bioinformatik dan Biologi Sistem Pengkomputeran

Biokimia dan Biologi Molekul Tumbuhan dan Alga

Bioinformatik dan Biologi Struktur PengkomputeranĀ 

Proteomik, Bioteknologi dan Biologi Pascatuai

Metabolomik Kefungsian

Kejuruteraan Metabolik dan Biologi Sintetik Mikrob

Enzimologi, Proteomik, Pengurusan Bersepadu Perosak

Hubungi Kami

Prof. Madya Dr. Maizom Hassan

+603 8921 4564

inbioconsulting@gmail.com

Pn. Munirah Mahizan

+603 8921 4558

inbioconsulting@gmail.com