Institut Biologi Sistem

 Institute of Systems Biology

Bioinformatik

Bioinformatik adalah bidang penyelidikan yang memfokuskan pada pembangunan pangkalan data dan alatan analisis serta analisis data biologi menggunakan pelbagai kaedah dan pendekatan komputasi. Pada masa kini, ini adalah kecekapan penting kerana semua penyelidikan biologi melibatkan penggunaan bioinformatik untuk menyelesaikan masalah biologi menggunakan jujukan DNA dan asid amino serta data berkaitan molekul lain.

Kerumitan dalam biologi dapat difahami ketika data biologi dianalisis dan diubah menggunakan pendekatan komputasi dan menerapkannya dengan teknologi informatik (ICT) untuk disimpan (ke dalam pangkalan data), untuk diproses (menganalisis, memodelkan dan menafsirkan), untuk mengakses (mencari dan memadankan) dan untuk menyampaikan maklumat (melalui internet) untuk penemuan pengetahuan baru dan menarik.