PEJABAT PRO NAIB CANSELOR KAMPUS KUALA LUMPUR

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Pelan Strategik UKM 2019-2021 ini dibangunkan berasaskan syarahan Bicara Perdana Naib Canselor, YBhg Prof. Ir. Dr. Mohd Hamdi Abd Shukor pada 10 April 2019 demi menyokong kelangsungan kecemerlangan UKM.

Pelan Strategik ini sebagai rujukan dan panduan utama  dalam merancang hala tuju dan tindakan bagi memastikan pencapaian mengikut sasaran indeks prestasi utama (KPI) yang telah ditetapkan oleh pihak universiti.

Capaian Pelan Strategik UKM 2019 - 2021 dari laman web Pusat Strategi UKM melalui  http://www.ukm.my/strategi-ukm/ps2019-21/