PEJABAT PRO NAIB CANSELOR KAMPUS KUALA LUMPUR

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Sekretariat Endowmen & Kedermawanan

Encik Adli bin Muhammad