Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

PEJABAT PRO NAIB CANSELOR KAMPUS KUALA LUMPUR

Fakulti Sains Kesihatan

Prof. Dr. Suzana Shahar


Prof. Madya Dr. Ahmad Nazlim Hj. Yusoff


Prof. Dr. Kartini Ahmad


Prof. Dr. Siti Balkis Budin


Prof. Dr. Hidayatulfathi Othman


Encik Munzir Zainudin