PEJABAT PRO NAIB CANSELOR KAMPUS KUALA LUMPUR

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Pekeliling

PekelilingPerkaraTarikhLampiran
Pekeliling Jabatan Pendaftar (Kampus Kuala Lumpur) Bil.1/2018Pemansuhan Sumbangan Tempat Letak Kenderaan Khas Kakitangan (Zon Cheras)8 Jun 2018Surat Pemakluman
Lampiran 1
Lampiran 2
Pekeliling Pro NC (Kampus Kuala Lumpur) Bil 1/2018Struktur Tadbir Urus Kampus Kuala Lumpur21 Jun 2018Surat Pemakluman
Lampiran
Pekeliling Pro NC (Kampus Kuala Lumpur) Bil 2/2018 Proses Penyediaan Dokumen Kerjasama (MoA/MoU) Kampus Kuala Lumpur 30 Julai 2018 Surat Pemakluman
Pekeliling Pro NC (Kampus Kuala Lumpur) Bil 3/2018Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Adalah Tanggungjawab Bersama17 Disember 2018Surat Pemakluman
Pekeliling Jabatan Pendaftar (Kampus Kuala Lumpur) Bil.2/2019Polisi Perkhidmatan Kenderaan Rasmi Kampus Kuala Lumpur13 Mac 2019Surat Pemakluman
Lampiran
Pekeliling Pro NC (Kampus Kuala Lumpur) Bil 1/2019Pindaan Terhadap Proses Penyediaan Dokumen Kerjasama (MoA dan MoU) Kampus Kuala Lumpur26 Julai 2019Surat Pemakluman dan Lampiran
Pekeliling Pro NC (Kampus Kuala Lumpur) Bil 1/2019Pindaan Terhadap Proses Penyediaan Dokumen Kerjasama (MoA dan MoU) Kampus Kuala Lumpur26 Julai 2019Surat Pemakluman dan Lampiran
Pekeliling Bhg. Sumber Manusia Jabatan Pendaftar (Kampus Kuala Lumpur) Bil.1/2019Polisi Kerja Lebih Masa/Cuti Gantian Kakitangan Yang Berkhidmat di Hospital Pengajar Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)24 September 2019Surat Pemakluman

Lampiran
Pekeliling Bendahari (Kampus Kuala Lumpur) Bil.1/2019Perubahan Penetapan dan Kadar Caj Perkhidmatan dan Rawatan, Hospital Canselor Tuanku Muhriz, Kampus KL1 Oktober 2019Surat Makluman
Pekeliling Jabatan Pendaftar (Kampus Kuala Lumpur) Bil.2/2019Senarai Klinik Panel Hospital Canselor Tuanku Muhriz (HCTM) bagi tahun 2020-202119 Disember 2019Surat Pemakluman dan Lampiran