Pengurusan Hospital Canselor Tuanku Muhriz

YBHG. PROFESOR DATO’ DR. RAZMAN JARMIN
PENGARAH

03-91455000/5001
pengarahhctm@ppukm.ukm.edu.my
razman@ppukm.ukm.edu.my


Pejabat Pengarah, Tingkat 1, Kompleks Pendidikan Canselor Tuanku Jaafar, Hospital Canselor Tuanku Muhriz (HCTM)
PROFESOR MADYA DR. JAMARI SAPUAN
TIMBALAN PENGARAH (PERKHIDMATAN SURGERI)

03-91455009
drjamari@ppukm.ukm.edu.my


Pejabat Pengarah, Tingkat 1, Kompleks Pendidikan Canselor Tuanku Jaafar, Hospital Canselor Tuanku Muhriz (HCTM)
YBHG. PROFESOR MADYA DR. HANITA OTHMAN
TIMBALAN PENGARAH (PERKHIDMATAN DIAGNOSTIK, FARMASI DAN SOKONGAN)

03-91455050/5051
drhanita@ppukm.ukm.edu.my


Pejabat Pengarah, Tingkat 1, Kompleks Pendidikan Canselor Tuanku Jaafar, Hospital Canselor Tuanku Muhriz (HCTM)
ENCIK MURSIDI AHAMAD
TIMBALAN PENDAFTAR

03-91458288/8287
tpphctm@ppukm.ukm.edu.my
mcdy@ukm.edu.my


Pejabat Pengarah, Tingkat 1, Kompleks Pendidikan Canselor Tuanku Jaafar, Hospital Canselor Tuanku Muhriz (HCTM)