PEJABAT PRO NAIB CANSELOR KAMPUS KUALA LUMPUR

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Fakulti Farmasi

Prof. Madya Dr. Mohd Makmor Bakry

Dr. Norazrina Azmi

Prof. Madya Dr. Mohd Bin Makmor Bakry

Dr. Adliah Mhd. Ali

Encik Mohamad Salleh Sulieman