PEJABAT PRO NAIB CANSELOR KAMPUS KUALA LUMPUR

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Fakulti Farmasi

Prof. Madya Dr. Mohd Makmor Bakry


Dr. Norazrina Azmi


Prof. Madya Dr. Mohd Bin Makmor Bakry


Dr. Adliah Mhd. Ali


Encik Mohamad Salleh Sulieman