Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

PEJABAT PRO NAIB CANSELOR KAMPUS KUALA LUMPUR

Perpustakaan (Kampus Kuala Lumpur)

Encik Hazmir Hj Zainal

 • 03-91455331
 • hazms@ukm.edu.my

Perpustakaan Hospital Canselor Tuanku Muhriz,
Jalan Yaacob Latiff, Bandar Tun Razak,
56000 Cheras, Kuala Lumpur.


Encik Azlan Mohamad Hamzah

 • 03-91455336
 • lanzmh@ppukm.ukm.edu.my

Perpustakaan Hospital Canselor Tuanku Muhriz,
Jalan Yaacob Latiff, Bandar Tun Razak,
56000 Cheras, Kuala Lumpur.


Cik Noraini Mat Ali

 • 03-91456312
 • norain@ppukm.ukm.edu.my

Perpustakaan Hospital Canselor Tuanku Muhriz,
Jalan Yaacob Latiff, Bandar Tun Razak,
56000 Cheras, Kuala Lumpur.


Wan Nur ‘Afifah Wan Yahya

 • 03-91455335
 • afifahyahya@ppukm.ukm.edu.my

Perpustakaan Hospital Canselor Tuanku Muhriz,
Jalan Yaacob Latiff, Bandar Tun Razak,
56000 Cheras, Kuala Lumpur.


Liyana Jasman

 • 03-91458740/8754
 • liyana.jasman@ppukm.ukm.edu.my

Perpustakaan Praklinikal,
Bangunan Praklinikal, Kampus KL UKM,
Jalan Yaacob Latiff, Bandar Tun Razak,
56000 Cheras, Kuala Lumpur.


Qurratul Syaheera Ahmad Termizi

 • 03-9145 5337
 • qurratulsyaheera@ppukm.ukm.edu.my

Bidang Tugas

Perpustakaan Hospital Canselor Tuanku Muhriz,
Jalan Yaacob Latiff, Bandar Tun Razak,
56000 Cheras, Kuala Lumpur.


Encik Azhari Sahamir

 • 03-92897494
 • azhari@ukm.edu.my

Perpustakaan Dr. Abdul Latiff,
Kampus UKM Jalan Raja Muda Abdul Aziz,
50300 Kuala Lumpur


Encik Faiz Syafiq Mohd Ali

 • 03-92897098
 • faizsyafiqali@ukm.edu.my

Perpustakaan Dr. Abdul Latiff,
Kampus UKM Jalan Raja Muda Abdul Aziz,
50300 Kuala Lumpur


Cik Adibah Ahmad

 • 03-92897474
 • adibah@ukm.edu.my

Perpustakaan Dr. Abdul Latiff,
Kampus UKM Jalan Raja Muda Abdul Aziz,
50300 Kuala Lumpur