Maklumat COVID-19 di laman sesawang UKM

Adalah dimaklumkan Universiti Kebangsaan Malaysia telah mewujudkan halaman khas berkaitan dengan COVID-19 untuk panduan pelajar dan warga UKM.  Sila layari  https://www.ukm.my/portal/covid-19/