Pekeliling – Perubahan Penetapan dan Kadar Caj Perkhidmatan dan Rawatan, Hospital Canselor Tuanku Muhriz

Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan mengenai perubahan ketetapan dan kadar caj perkhidmatan rawatan HCTM yang telah diluluskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Kewangan Bil.2/2019 bertarikh 31 Julai 2019.

Maklumat lanjut mengenai pekeliling ini adalah seperti berikut:

  1. Surat Pemakluman

Pautan Berkaitan:
Pekeliling