Peraturan Waktu Bekerja dan Waktu Rehat

Peraturan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2017
– Peraturan Waktu Bekerja dan Waktu Rehat

Semua warga Kampus Kuala Lumpur diingatkan untuk mematuhi peraturan waktu bekerja dan waktu rehat yang telah ditetapkan berdasarkan waktu bekerja berperingkat.