PROJEK : KERJA-KERJA UBAHSUAI DAN NAIKTARAF KLINIK FISIOTERAPI ARAS BAWAH, BLOK F, FAKULTI SAINS KESIHATAN, KAMPUS JALAN RAJA MUDA, UKM KAMPUS KUALA LUMPUR

Ini merupakan satu lagi projek yang telah dilaksanakan dengan jayanya di Kampus Jalan Raja Muda, UKM Kampus Kuala Lumpur. Ruang ini telah dinaiktaraf secara komprehensif dari segi kerja-kerja arkitektural, sistem mekanikal dan elektrikal untuk pengoperasian Klinik Fisioterapi secara optimum.

HARGA PROJEK : RM 610,064.00

STATUS

Tarikh Mula : 20 Februari 20020
Tarikh siap : 09 Disember 2020