Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

Bengkel PDP MPU di UNISZA

Bengkel PDP MPU di UNISZA

Pada 15 Februari 2024, pensyarah di Pusat Pengajian Citra Universiti (CITRA-UKM) telah dijemput memberi ceramah bagi Bengkel Pembelajaran dan Pengajaran (PDP) Mata Pelajaran Pengajian Umum (MPU) bersama Pakar Rujuk FUPL yang bertempat di UniSZA. Bengkel Pembelajaran dan Pengajaran (PDP) Mata Pelajaran Pengajian Umum (MPU) bersama Pakar Rujuk FUPL yang merupakan anjuran Fakulti Pengajian Umum dan Pendidikan Lanjutan dengan kerjasama Pusat Pengurusan Bakat dan Latihan (CenTTM), UnisZA ini telah menampilkan pakar dari CITRA-UKM iaitu Prof. Madya Dr. Nazri sebagai penceramah.

Share Now:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *