Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

KURSUS KEPELBAGAIAN DALAM USAHA PENYATUPADUAN ANJURAN IKLIN

Pada 5 hingga 7 Mac 2024, pensyarah di Pusat Pengajian Citra Universiti (CITRA-UKM) telah dijemput memberi ceramah bagi Kursus Kepelbagaian Dalam Usaha Penyatupaduan (KKDUP) bagi tahun 2024.

Bengkel PDP MPU di UNISZA

Pada 15 Februari 2024, pensyarah di Pusat Pengajian Citra Universiti (CITRA-UKM) telah dijemput memberi ceramah bagi Bengkel Pembelajaran dan Pengajaran (PDP) Mata Pelajaran Pengajian Umum (MPU) bersama

BENGKEL ‘TRAINING OF TRAINERS’ KURSUS MPU DI SILKA HOTEL

Pada 20 hingga 22 Februari 2024, pensyarah di Pusat Pengajian Citra Universiti (CITRA-UKM) telah dijemput memberi ceramah bagi Bengkel Training of Trainers Kursus Mata Pelajaran MPU Penghayatan

BENGKEL KUMPULAN PENYELIDIKAN GUP-2023-052 – PEMBINAAN KAMUS KOMPETENSI IDEAL

Pada 4 hingga 6 Mac 2024 di Bangi Resort Hotel telah berlangsungnya Bengkel Kumpulan Penyelidikan GUP-2023-052. Penyelidikan kumpulan ini bertujuan menghasilkan Kamus Kompetensi IDEAL bagi

Kembara Ilmu Anak Samurai

Program Kembara Ilmu Anak Samurai dari Tokyo University of Foreign Studies dan Takushoku University bermula 8-13 Mac 2024 di Pusat Pengajian Citra Universiti (CITRA-UKM). Antara

Bengkel Pertolongan Cemas Komuniti & Bantuan Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)

Pada 7 Mac 2024, Pusat Pengajian Citra Universiti (CITRA-UKM) telah mengadakan Bengkel Pertolongan Cemas Komuniti & Bantuan Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) yang bertempat di Dewan Persembahan

Lawatan Kerja ke Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM

Pada 7 Mac 2024, Pusat Pengajian Citra Universiti (CITRA-UKM) telah mengadakan lawatan kerja ke Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (PPKKP), UPM. Delegasi CITRA-UKM yang

Bengkel Pemurniaan Akhir Dokumen Program Doktor Falsafah CITRA-UKM

Bengkel Pemurniaan Akhir Dokumen Program Doktor Falsafah Pusat Pengajian Citra Universiti (CITRA-UKM) telah diadakan pada 4 Mac 2024, Kajang Hall, Hotel Park Inn by Radison

Majlis Pertukaran Dokumen Perjanjian MoU & MoA CITRA-UKM dan Rakan Industri

Majlis Pertukaran Dokumen Perjanjian (MoA) dan Dokumen Persefahaman (MoU) di antara Pusat Pengajian Citra Universiti (PPCU) dengan rakan industri telah diadakan pada 29 Januari 2024

Sesi Libat Urus CITRA-UKM & UMK

Pada 23 Januari 2023, Timbalan Dekan Akademik CiTRA-UKM, Dr. Affifudin Husairi bersama Timbalan Dekan Penyelidikan dan Jaringan CiTRA-UKM Prof. Madya Dr. Nazri Muslim serta pensyarah