Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

BENGKEL ‘TRAINING OF TRAINERS’ KURSUS MPU DI SILKA HOTEL

BENGKEL ‘TRAINING OF TRAINERS’ KURSUS MPU DI SILKA HOTEL

Pada 20 hingga 22 Februari 2024, pensyarah di Pusat Pengajian Citra Universiti (CITRA-UKM) telah dijemput memberi ceramah bagi Bengkel Training of Trainers Kursus Mata Pelajaran MPU Penghayatan Etika dan Peradaban yang bertempat di Silka Hotel, Kuala Lumpur. Bengkel Training of Trainers Kursus Mata Pelajaran MPU Penghayatan Etika dan Peradaban yang merupakan anjuran Bahagian Dasar Kemajuan Islam, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) ini telah menampilkan pakar dari CITRA-UKM iaitu Prof. Madya Dr. Nazri sebagai penceramah.

Share Now:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *