Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

Citra UKM Captstone Colloquium

Citra UKM Captstone Colloquium

SDG: 4 & 9


Sekolah Pengajian Liberal (PPCU) telah mengadakan kolokium pelajar di Bilik Mesyuarat CITRA pada 10–11 Julai 2023. Program ini dianjurkan oleh jawatankuasa program Sarjana Muda Pengajian Liberal dan menampilkan pembentangan daripada pelajar tahun akhir CITRA UKM. Program ini tertumpu kepada pembentangan projek capstone pelajar yang telah menjalani latihan industri dan dihadiri oleh pelajar, kakitangan, dan wakil industri CITRA UKM. Program ini diharapkan dapat mengembangkan kemahiran dalam menyampaikan idea dan inovasi baharu dalam kalangan pelajar CITRA UKM.

Share Now:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *