Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

Kerjasama Transformational Innovative Maverick (TIM) Sdn. Bhd. – CITRA-UKM

SDG: 4 & 17 20 Julai 2023. Sekolah Pengajian Liberal (PPCU) menerima delegasi daripada Transformational Innovative Maverick (TIM) Sdn. Bhd. Rombongan yang diketuai oleh Puan

Program Kenali Sains Citra bersama Pelajar Pra-Universiti Sekolah Menengah Kajang

Tempat: Auditorium Siswa di Pusanika, PTSL, dan sekitar UKM SDG: 4 12 Julai 2023. Program Kenali Citra (Kenali Citra) merupakan aktiviti promosi yang disasarkan kepada

Citra UKM Captstone Colloquium

SDG: 4 & 9 Sekolah Pengajian Liberal (PPCU) telah mengadakan kolokium pelajar di Bilik Mesyuarat CITRA pada 10–11 Julai 2023. Program ini dianjurkan oleh jawatankuasa

FUD UIN RMS Indonesia – Lawatan Kerjasama Citra-UKM

SDG: 3 & 17 Sekolah Pengajian Liberal (CITRA-UKM) telah menjadi tuan rumah kepada delegasi dari Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, UIN Raden Mas Said Surakarta (FUD

Lantik Prof. Dr. Yasuyuki Kono Sebagai Penasihat Antarabangsa PPCU

Pusat Pengajian Liberal Universiti Kebangsaan Malaysia (PPCU) telah mencipta satu lagi langkah untuk maju ke peringkat antarabangsa melalui pelantikan seorang lagi ahli lembaga penasihat antarabangsa

Pembentangan Laporan Cadangan Penyelidikan Pelajar Siswazah

minggu lepas, Jawatankuasa Siswazah, UKM Pusat Pengajian Citra Universiti (Pusat Pengajian Liberal)(PPCU), UKM telah mengadakan sesi Pembentangan Laporan Peperiksaan Cadangan Penyelidikan Siswazah. Sesi pembentangan telah

Bengkel ‘Alat Digital Untuk Pengajaran Bahasa & Pembelajaran’

Tarikh : 15 Jun 2023 (Khamis) Tempat : Bilik Mesyuarat Citra, Pusat Pengajian Universiti Citra Penceramah : PM Dr Harwati Hashim, Timbalan Dekan (Prasiswazah), Pusat

Bengkel Pengurusan Tekanan: Uruskan Emosi, Bina Potensi

Date: 9 June 2023 (Friday)Venue: PPCU Meeting RoomSpeaker: Puan Siti Atiqah Moamat Mastam, Psychological Officer, HEP Counseling Unit, UKMOrganizers: JK Strengthening Teaching and Learning, JK

Lawatan Pelajar LMRS1512 ke Institut Penyelidikan Tenaga Suria UKM (Seri)

Meeting between PPCU Malay instructors and Prof. Dr. Khairul Anwar Mastor, Dean of the University’s School of Citra Studies, was conducted on June 8, 2023,