Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

FUD UIN RMS Indonesia – Lawatan Kerjasama Citra-UKM

FUD UIN RMS Indonesia – Lawatan Kerjasama Citra-UKM

SDG: 3 & 17

Sekolah Pengajian Liberal (CITRA-UKM) telah menjadi tuan rumah kepada delegasi dari Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, UIN Raden Mas Said Surakarta (FUD UIN RMS), Indonesia, pada 5-6 Julai 2023, diketuai oleh Prof Dr Islah, dekan FUD UIN RMS. Prof Dr Khairul Anwar Mastor, dekan CITRA-UKM, dan kakitangan lain mengalu-alukan kedatangan delegasi tersebut. Kedua-dua pihak bertemu di bilik mesyuarat CITRA-UKM bagi melancarkan Seminar RMS CITRA UKM-FUD UIN bertemakan “Mengurus Isu Kesihatan Mental Pasca Pandemik dari Perspektif Psikologi Islam.” Lawatan itu dijangka dapat mengeratkan lagi kerjasama antara kedua-dua organisasi.

Share Now:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *