Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

Lawatan Kerja ke Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM

Lawatan Kerja ke Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM

Pada 7 Mac 2024, Pusat Pengajian Citra Universiti (CITRA-UKM) telah mengadakan lawatan kerja ke Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (PPKKP), UPM. Delegasi CITRA-UKM yang diketuai oleh Timbalan Dekan (Kompetensi Komunikasi) CITRA-UKM, Prof. Madya Dr. Zarina Othman telah disambut baik oleh pihak PPKKP, UPM yang diketuai oleh Pn. Nor Afida Miskam, Pegawai Sains Kanan. Lawatan ini membincangkan kaedah terbaik pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di PTJ yang berkhidmat.

Share Now:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *