Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

PEJABAT PRO NAIB CANSELOR KAMPUS KUALA LUMPUR

Fakulti Perubatan

Prof. Dr. Raja Affendi Raja Ali

Hospital Canselor Tuanku Muhriz, Jalan Yaacob Latif, Bandar Tun Razak, 56000 Cheras, Kuala Lumpur


Prof. Dr. Roslina Abdul Manap


Profesor Dr. Zarina Haji Dato’ Abdul Latiff


Prof. Dr. Ahmad Nazrun Shuid


Prof. Dr. Sharifa Ezat Wan Puteh


Dr. Rosma Ayu Harun