PEJABAT PRO NAIB CANSELOR KAMPUS KUALA LUMPUR

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Inovasi)

Prof. Dr. Rohaya Binti Megat Abdul Wahab


Prof. Madya Dr. Mohd Bin Makmor Bakry


Prof. Dr. Siti Balkis Budin


Prof. Dr. Ahmad Nazrun Shuid