PEJABAT PRO NAIB CANSELOR KAMPUS KUALA LUMPUR

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Inovasi)

Prof. Dr. Rohaya Binti Megat Abdul Wahab

Prof. Madya Dr. Mohd Bin Makmor Bakry

Prof. Dr. Siti Balkis Budin

Prof. Dr. Ahmad Nazrun Shuid