PEJABAT PRO NAIB CANSELOR KAMPUS KUALA LUMPUR

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Dekan Fakulti Farmasi

Prof. Madya Dr. Mohd Makmor Bakry