PEJABAT PRO NAIB CANSELOR KAMPUS KUALA LUMPUR

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Eksekutif (Pentadbiran)

Encik Mohamad Salleh Sulieman