Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

Majlis Pertukaran Dokumen Perjanjian MoU & MoA CITRA-UKM dan Rakan Industri

Majlis Pertukaran Dokumen Perjanjian (MoA) dan Dokumen Persefahaman (MoU) di antara Pusat Pengajian Citra Universiti (PPCU) dengan rakan industri telah diadakan pada 29 Januari 2024

Sesi Libat Urus CITRA-UKM & UMK

Pada 23 Januari 2023, Timbalan Dekan Akademik CiTRA-UKM, Dr. Affifudin Husairi bersama Timbalan Dekan Penyelidikan dan Jaringan CiTRA-UKM Prof. Madya Dr. Nazri Muslim serta pensyarah

Perkongsian Kepakaran CITRA-UKM & ILDAN

Satu sesi pertemuan serta perbincangan berkaitan perkongsian kepakaran antara Pusat Pengajian Citra UKM (CiTRA-UKM) telah dilakukan di Institut Latihan Darul Naim (ILDAN). Rombongan CiTRA-UKM telah

Sesi Perkongsian CITRA-UKM & UMS

Sesi perkongsian PPCU bersama Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar & Pusat ePembelajaran, UMS pada 24 Januari 2024. Turut diadakan, pertemuan serta perbincangan antara ‘Top 2%