Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

Sesi Perkongsian CITRA-UKM & UMS

Sesi Perkongsian CITRA-UKM & UMS

Sesi perkongsian PPCU bersama Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar & Pusat ePembelajaran, UMS pada 24 Januari 2024.

Turut diadakan, pertemuan serta perbincangan antara ‘Top 2% Scientist’ CiTRA-UKM iaitu Dr. Hafiz Hamsan bersama dengan ‘Top 2% scientist’ UMS, Prof. Ir Dr. Rosalam – Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) UMS.

#citraluarbiasa
#UniversitiKebangsaanMalaysia

Share Now:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *