Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

Sesi Libat Urus CITRA-UKM & UMK

Sesi Libat Urus CITRA-UKM & UMK

Pada 23 Januari 2023, Timbalan Dekan Akademik CiTRA-UKM, Dr. Affifudin Husairi bersama Timbalan Dekan Penyelidikan dan Jaringan CiTRA-UKM Prof. Madya Dr. Nazri Muslim serta pensyarah lain iaitu Dr. Hafiz Hamsan, Dr Asmadayana & Dr. Nurul Syakirah menyertai sesi libat urus di Fakulti Pengajian dan Pembangunan Insan & Pusat Kecemerlangan dan Pembangunan Akademik, UMK.

Sesi pertemuan ini diharapkan dapat membuka kepada lebih banyak aktiviti kerjasama dalam bidang akademik, pengajaran dan pembelajaran serta penyelidikan akan dijalankan bersama antara UKM dan UMK.

#citraluarbiasa
#UniversitiKebangsaanMalaysia

Share Now:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *