Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

Pengurusan

Prof. Dr. Khairul Anwar Mastor

 •  
 •  dekancitra@ukm.edu.my
 • Kepakaran: Personality development & assessment, Religiosity development, Decision making, Ethical and Character Development

Prof. Sr Ts. Dr. Adi Irfan Che Ani

 •  
 •  tdakadcitra@ukm.edu.my
 • Kepakaran:

  Penilaian Prestasi Bangunan, Penyelenggaraan Bangunan, Kecacatan dan Pemeriksaan, Tinjauan Keadaan Bangunan-BCS (Indeks Keadaan), dan Kemahiran Insaniah

Prof. Madya Dr. Nazri Muslim

 •  
 •  tdpjcitra@ukm.edu.my
 • Kepakaran: Kajian Etnik, Sosiologi Perlembagaan dan Sains Agama

  Kecenderungan Penyelidikan: Isu berkaitan etnik, perlembagaan dan sains agama

Prof. Madya Dr. Zarina Othman

 •  
 •  tdkomcitra@ukm.edu.my
 • KepakaranBidang Linguistik, Wacana & Komunikasi Profesional dan Pengajaran Bahasa.

  Kecenderungan Penyelidikan: Wacana Analisis, Komunikasi Profesional, Gender, Pengajaran Bahasa Inggeris (ELT) & Bahasa Melayu dan ESP (English for Specific Purposes).

Dr. Rozita Ibrahim

 •  
 •  eta@ukm.edu.my
 • Tempoh Lantikan:
  01 Ogos 2022 hingga 31 Julai 2025

  Kepakaran: Pengurusan Alam Sekitar, Pendidikan Liberal, Sosiologi Agama

  Kecenderungan Penyelidikan: Pendidikan liberal, Gender dan kepimpinan, Pembangunan komuniti Orang Asli

Prof. Madya Dr. Wahiza Wahi

 •  
 •  wawa@ukm.edu.my
 • Tempoh Lantikan:
  01 Mei 2021 hingga 30 April 2024

  Kepakaran: English Language; Literacies and Employability; Soft-Skills; Teaching English as a second Language (TESL); Liberal Education

Dr. Afifuddin Husairi Mat Jusoh@Hussain

 •  
 •  afifuddin@ukm.edu.my
 • Tempoh Lantikan:
  01 Mei 2021 hingga 30 April 2024

  Kepakaran: Pembinaan Digital, Pendidikan 4. 0

  Kecenderungan Penyelidikan: Building Information Modeling, Digital Twins, Digital, Fabrication, Manufacturing and Assembly (DFMA)

Dr. Wardah Mustafa Din

 •  
 •  wardahmustafadin@ukm.edu.my
 • Berkuat Kuasa Mulai:
  16 Januari 2023

  Kepakaran: Hasilan Semulajadi (Natural Products)

  Kecenderungan Penyelidikan: Aspek Sains Sosial kepada Hasilan Semulajadi (Penggunaan produk kesihatan semulajadi yang selamat, tingkahlaku pengguna, etika); Perubatan herba tradisional; Manuskrip Perubatan Melayu

Dr. Nasruddin Yunos

Dr Lim Kar Keng

 •  
 •  kk@ukm.edu.my
 • Tempoh Lantikan:
  25 Julai 2022 hingga 24 Julai 2025

  Kepakaran: Sains Bahan, Kemahiran Insaniah

  Kecenderungan Penyelidikan: Sains Bahan, Filem Nipis Oksida Logam dan aplikasi, Semikonduktor, Liberal Studies, Socialisation Science and Technology, Kemahiran Pertolongan Cemas

Dr. Rosma Ayu Harun

 •  
 •  ayu77@ukm.edu.my
 • Bidang Tugas
   Ketua Pentadbiran
   Kewangan
   Sumber Manusia
   Prasarana

   Kursus Wajib Universiti
   Kursus Citra Rentas 1-6
   Kursus Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
   Kursus Citra Pusat Kembangan Pendidikan