Pusat Pengajian Citra Universiti

 Bijaksana Untuk Memperkasa | Wisdom To Empower

Penyelaras

Dr. Jamsari bin Alias

Lantikan Penyelaras:

15 Ogos 2019 - 14 Ogos 2022


Kepakaran: Psikologi Islam, Pengurusan Ilmu, Kemahiran Insaniah

Kecenderungan Penyelidikan: Psikologi Islam, Pengurusan Ilmu (Knowledge Management), Aspek Kemahiran Insaniah (Social Skills), Kajian Peradaban dan Kemanusiaan, Kreativiti, dan Pengajian Umum (General Studies).


Dr. Puteh Noraihan A. Rahman

KepakaranSejarah, Ketamadunan dan Sejarah Kesusasteraan

Kecenderungan Penyelidikan: Sosio-Budaya Masyarakat Melayu Klasik; Sejarah Tamadun Melayu Klasik (zaman indianisasi dan kultus dewa-raja); Kesusasteraan Melayu Klasik; Medieval History (Islam, Eropah dan Melayu); Adat-Istiadat Raja-Raja Melayu


Dr. Zulkifli Mohamad

Lantikan Penyelaras:
1 Mei 2021 – 30 April 2024


Dr. Maharam Mamat

Lantikan Penyelaras:
15 Februari 2023 - 14 Februari 2026


Puan Azlina Aris

Lantikan Penyelaras:

15 Ogos 2020 - 14 Ogos 2023Encik Amirul Mukminin Mohamad

Lantikan Penyelaras:
3 Ogos 2022 – 2 Ogos 2025


Dr. Daing Zairi Ma’arof

Lantikan Penyelaras:
15 Februari 2023 - 14 Februari 2026


Encik Mohd Fairus Shafie

Lantikan Penyelaras:

01 September 2021 - 30 Ogos 2024Encik Mohamed Asrof Semin


Encik Hasaruddin Izewan Mohd Sharif

Lantikan Penyelaras:

1 Mei 2021 - 30 April 2024