Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

Penyelaras

Dr. Jamsari bin Alias

 •  
 •  jamsari@ukm.edu.my
 • Lantikan Penyelaras:

  15 Ogos 2019 - 14 Ogos 2022


  Kepakaran: Psikologi Islam, Pengurusan Ilmu, Kemahiran Insaniah

  Kecenderungan Penyelidikan: Psikologi Islam, Pengurusan Ilmu (Knowledge Management), Aspek Kemahiran Insaniah (Social Skills), Kajian Peradaban dan Kemanusiaan, Kreativiti, dan Pengajian Umum (General Studies).

Dr. Puteh Noraihan A. Rahman

 •  
 •  ann@ukm.edu.my
 • KepakaranSejarah, Ketamadunan dan Sejarah Kesusasteraan

  Kecenderungan Penyelidikan: Sosio-Budaya Masyarakat Melayu Klasik; Sejarah Tamadun Melayu Klasik (zaman indianisasi dan kultus dewa-raja); Kesusasteraan Melayu Klasik; Medieval History (Islam, Eropah dan Melayu); Adat-Istiadat Raja-Raja Melayu

Dr. Zulkifli Mohamad

Dr. Maharam Mamat

 •  
 •  maharam@ukm.edu.my
 • Lantikan Penyelaras:
  15 Februari 2023 - 14 Februari 2026

Puan Azlina Aris

Encik Amirul Mukminin Mohamad

En. Daing Zairi Ma’arof

Encik Mohd Fairus Shafie

Encik Mohamed Asrof Semin

Encik Hasaruddin Izewan Mohd Sharif