Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

PEJABAT PRO NAIB CANSELOR KAMPUS KUALA LUMPUR

Berita dan Aktiviti | Lagi Berita dan Aktiviti

October 29, 2019 / Berita dan Aktiviti

HARI SUKAN TASKA PERMATA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ KAMPUS KUALA LUMPUR UKM 2019

Oleh : Noorlaily Abdul Rahim Foto: Noorashikin Yusof CHERAS, 12 Oktober 2019 – Taska Permata HCTM KKL UKM telah menganjurkan...
Read More
October 25, 2019 / Berita dan Aktiviti

Reumatologi: Ke Arah Penjagaan Pesakit Yang Sempurna

Oleh : Noorlaily Abdul Rahim Foto: Hang Jebat Mukhtar Affandi CHERAS, 21 Oktober 2019 – Syarahan Perdana Profesor yang bertajuk...
Read More
1 10 11 12 13 14 34

Kalender Acara | Lagi Acara