Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

Kelestarian

Majlis Pertukaran Dokumen Perjanjian MoU & MoA CITRA-UKM dan Rakan Industri

Majlis Pertukaran Dokumen Perjanjian (MoA) dan Dokumen Persefahaman (MoU) di antara Pusat Pengajian Citra Universiti (PPCU) dengan rakan industri telah diadakan pada 29 Januari 2024

Sesi Libat Urus CITRA-UKM & UMK

Pada 23 Januari 2023, Timbalan Dekan Akademik CiTRA-UKM, Dr. Affifudin Husairi bersama Timbalan Dekan Penyelidikan dan Jaringan CiTRA-UKM Prof. Madya Dr. Nazri Muslim serta pensyarah

Perkongsian Kepakaran CITRA-UKM & ILDAN

Satu sesi pertemuan serta perbincangan berkaitan perkongsian kepakaran antara Pusat Pengajian Citra UKM (CiTRA-UKM) telah dilakukan di Institut Latihan Darul Naim (ILDAN). Rombongan CiTRA-UKM telah

Sesi Perkongsian CITRA-UKM & UMS

Sesi perkongsian PPCU bersama Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar & Pusat ePembelajaran, UMS pada 24 Januari 2024. Turut diadakan, pertemuan serta perbincangan antara ‘Top 2%

Imbas Kembali 2023, Harapan 2024: Citra UKM Di Higher Education English Language Carnival (HE ELCA) 2023

Seramai 13 pelajar dari Pusat Pengajian Citra Universiti (CITRA UKM), Fakulti Sains dan Teknologi (FST), dan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK) di bawah bimbingan

Lawatan Penanda Aras Unit Bahasa Inggeris CITRA-UKM ke CELPAD

Pada 6 Disember 2023 lalu, unit Bahasa Inggeris, Pusat Pengajian Citra Universiti (PPCU UKM) telah melawat Pusat Bahasa dan Pembangunan Akademik Pra-Universiti (CELPAD), Universiti Islam

Kerjasama CITRA UKM & UKM e-Sport Arena

BANGI, 31 Oktober 2023 – Pusat Pengajian Citra Universiti (PPCU), UKM telah mengadakan mesyuarat bersama UKM eSports Arena bagi membincangkan kerjasama yang boleh dijalankan di

Kem Kepimpinan PESISTRA

Pada 10 November hingga 12 November 2023 yang lalu, Persatuan Mahasiswa Citra Universiti Kebangsaan Malaysia (Pesistra) telah menjalani Kem Latihan Kepimpinan Pesistra Sesi 23/24 yang

Perkongsian Ikon Sukarelawan di dalam Kursus LMCR1102 Kesukarelawanan & Khidmat Bakt

8 November 2023 Seramai 150 orang pelajar yang mengambil kursus LMCR1102 Kesukarelawanan & Khidmat Bakti daripada 3 Set berbeza telah berkumpul untuk mendengar perkongsian daripada 2 orang

Perkongsian Modul Kenali Ubat Anda daripada Ahli Farmasi Hospital Serdang

Kursus LMCR1572 Manfaat & Risiko Produk Hasilan Semulajadi merupakan satu kursus yang menggunakan sebahagian bahan Modul Kenali Ubat Anda, Kementerian Kesihatan Malaysia. Sehubungan dengan itu, satu