Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

Ketua Citra

Dr. Wan Zulkifli Wan Hassan

Prof. Madya Dr. Aminudin Basir

Dr. Syaidatun Nazirah Abu Zahrin

  •  
  •  syaidatun@ukm.edu.my
  • Kepakaran: Psikologi Sosial (Psikologi Cinta), Psikologi Islam. Kemahiran Berfikir Dan Pendidikan Tinggi.

Encik Ahmad Rafizi Salleh

Puan Nor Azilawati Mat Isa

Dr. Normazidah Che Musa