Pusat Pengajian Citra Universiti

 Bijaksana Untuk Memperkasa | Wisdom To Empower

Ketua Citra

Dr. Wan Zulkifli Wan Hassan

Tempoh Lantikan:
01 Mei 2021 hingga 30 April 2024


Prof. Madya Dr. Aminudin Basir

Tempoh Lantikan:
01 Mei 2021 hingga 30 April 2024


Prof. Madya Dr. Hasnan Kasan

Kepakaran:

Tamadun dan Pemikiran Islam


Dr. Syaidatun Nazirah Abu Zahrin

Kepakaran: Psikologi Sosial (Psikologi Cinta), Psikologi Islam. Kemahiran Berfikir Dan Pendidikan Tinggi.


Encik Ahmad Rafizi Salleh

Tempoh Lantikan:
01 Mei 2021 hingga 30 April 2024


Puan Nor Azilawati Mat Isa

Tempoh Lantikan:
01 Mei 2021 hingga 30 April 2024

 


Dr. Normazidah Che Musa

Tempoh Lantikan:
01 Mei 2021 hingga 30 April 2024