Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

Bengkel Pemurniaan Akhir Dokumen Program Doktor Falsafah CITRA-UKM

Bengkel Pemurniaan Akhir Dokumen Program Doktor Falsafah Pusat Pengajian Citra Universiti (CITRA-UKM) telah diadakan pada 4 Mac 2024, Kajang Hall, Hotel Park Inn by Radison

Majlis Pertukaran Dokumen Perjanjian MoU & MoA CITRA-UKM dan Rakan Industri

Majlis Pertukaran Dokumen Perjanjian (MoA) dan Dokumen Persefahaman (MoU) di antara Pusat Pengajian Citra Universiti (PPCU) dengan rakan industri telah diadakan pada 29 Januari 2024

Sesi Libat Urus CITRA-UKM & UMK

Pada 23 Januari 2023, Timbalan Dekan Akademik CiTRA-UKM, Dr. Affifudin Husairi bersama Timbalan Dekan Penyelidikan dan Jaringan CiTRA-UKM Prof. Madya Dr. Nazri Muslim serta pensyarah

Perkongsian Kepakaran CITRA-UKM & ILDAN

Satu sesi pertemuan serta perbincangan berkaitan perkongsian kepakaran antara Pusat Pengajian Citra UKM (CiTRA-UKM) telah dilakukan di Institut Latihan Darul Naim (ILDAN). Rombongan CiTRA-UKM telah

Sesi Perkongsian CITRA-UKM & UMS

Sesi perkongsian PPCU bersama Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar & Pusat ePembelajaran, UMS pada 24 Januari 2024. Turut diadakan, pertemuan serta perbincangan antara ‘Top 2%

Imbas Kembali 2023, Harapan 2024: Citra UKM Di Higher Education English Language Carnival (HE ELCA) 2023

Seramai 13 pelajar dari Pusat Pengajian Citra Universiti (CITRA UKM), Fakulti Sains dan Teknologi (FST), dan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK) di bawah bimbingan

Lawatan Penanda Aras bagi Pelaksanaan Kokurikulum Berkredit UKM di UPM

Lawatan penanda aras bagi perlaksanaan kokurikulum berkredit UKM ke UPM telah diadakan pada 28/12/2022. Deligasi UKM diwakili Dr Afifuddin Husairi Bin Hussain, En Amir Ismail

Mesyuarat Kerjasama antara SoLA MFU dan CiTRA UKM

Pusat Pengajian Liberal (SLA) Universiti Mae Fah Luang, Thailand telah mengadakan pertemuan secara dalam talian bersama Pusat Pengajian Citra Universiti (PPCU) pada 19 Disember 2023

Lawatan PKPP, UPM ke CITRA-UKM

Pada 6 Disember yang lalu bersamaan hari Rabu, Pusat Pengajian Citra Universiti (PPCU) telah menerima kunjungan delegasi dari Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar (PKPP), UPM.

Lawatan Penanda Aras Unit Bahasa Inggeris CITRA-UKM ke CELPAD

Pada 6 Disember 2023 lalu, unit Bahasa Inggeris, Pusat Pengajian Citra Universiti (PPCU UKM) telah melawat Pusat Bahasa dan Pembangunan Akademik Pra-Universiti (CELPAD), Universiti Islam