Pusat Pengajian Citra Universiti

 Bijaksana Untuk Memperkasa | Wisdom To Empower

Pensyarah

Prof. Dr. Khairul Anwar Mastor

 •  
 •  03-8921 6895
 •  kam2000@ukm.edu.my

Kepakaran: Personality development & assessment, Religiosity development, Decision making, Ethical and Character Development


Prof. Madya Dr. Nazri Muslim

 •  
 •  03-8921 6891
 •  nazrim@ukm.edu.my

Kepakaran: Kajian Etnik, Sosiologi Perlembagaan dan Sains Agama

Kecenderungan PenyelidikanIsu berkaitan etnik, perlembagaan dan sains agama


Prof. Madya Dr. Zarina Othman

 •  
 •  03-8921 6867
 •  zothman@ukm.edu.my

KepakaranBidang Linguistik, Wacana & Komunikasi Profesional dan Pengajaran Bahasa.

Kecenderungan PenyelidikanWacana Analisis, Komunikasi Profesional, Gender, Pengajaran Bahasa Inggeris (ELT) & Bahasa Melayu dan ESP (English for Specific Purposes).


Prof. Madya Dr. Mashitoh Yaacob

 •  
 •  03-8921 6917
 •  mash@ukm.edu.my

KepakaranFalsafah Alam Sekitar (Environmental Philosophy); Pengurusan Alam Sekitar (Environmental Management); Persuratan Melayu (Malay Letters)

Kecenderungan Penyelidikan: Etika Alam Sekitar (Environmental Ethics); Etika Alam Sekitar Islam (Islamic Environmental Ethics); Etika Kepenggunaan (Ethics of Consumption); Tingkah Laku Beretika Alam Sekitar (Environmentally Ethical Behavior); Pra-kitar, Guna Semula dan Kitar Semula (Pre-cycling, Reusing and Recycling); Pendidikan untuk Pembangunan Lestari (Education for Sustainable Development); Seni dan Alam Sekitar (Arts and the Environment); Pengajian Umum (General/Liberal Studies).


Prof. Madya Dr. Aminudin Basir

 •  
 •  03-8921 6902
 •  manhaj@ukm.edu.my

Kepakaran: Tamadun Islam, Akidah dan Sejarah Pemikiran


Prof. Madya Dr. Hamdzun Haron

 •  
 •  03-8921 6919
 •  hh@ukm.edu.my

Kepakaran: Seni Lukis dan Seni Reka Visual


Prof. Madya Dr. Hasnan Kasan

Kepakaran:

Tamadun dan Pemikiran Islam


Prof. Madya Dr. Wahiza Wahi

 •  
 •  03-8921 6876
 •  wawa@ukm.edu.my

Kepakaran: English Language; Literacies and Employability; Soft-Skills; Teaching English as a second Language (TESL); Liberal Education


Dr. Wan Zulkifli Wan Hassan

 •  
 •  03-8921 6899
 •  wenzoul@ukm.edu.my

Kepakaran: Kajian Fatwa, Pemikiran, Sejarah Perundangan dan Peradaban Islam

Kecenderungan Penyelidikan: Perbincangan tentang fatwa semasa, pengaplikasiaan perundangan Islam, amalan pemikiran dan peradaban Islam


Dr. Azwira Abdul Aziz

 •  
 •  03-8921 6903
 •  azwira@ukm.edu.my

Dipinjamkan ke KUIPs mulai 1 April 2020

Kepakaran:

Sains Hadith


Dr. Zulkifli Mohamad

 •  
 •  03-8921 6898
 •  zulmadani@ukm.edu.my

Kepakaran: Ketamadunan, Hubungan Etnik dan Sahsiah Syariyyah


Dr. Nasruddin Yunos

 •  
 •  03-8921 6920
 •  nasrudin@ukm.edu.my

Kepakaran: Pengajian Peradaban


Dr. Zurina Mahadi

 •  
 •  03-8921 6908
 •  kina@ukm.edu.my

Kepakaran: Pengurusan Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari


Dr. Maharam Mamat

 •  
 •  03-8921 6924
 •  maharam@ukm.edu.my

Kepakaran: Sastera dan Alam Sekitar, Kritikan dan Penulisan Kreatif


Dr. Azizi Umar

 •  
 •  03-8921 6905
 •  aziziumar@ukm.edu.my

Dipinjamkan ke Institut Latihan Darul Naim (ILDAN) mulai 15 Ogos 2021 hingga 14 Ogos 2024

Kepakaran: Tamadun Islam, Kewarganegaraan dan Pendidikan Islam

Kecenderungan Penyelidikan: Institusi Pendidikan Islam, Polisi Pendidikan dan Pembangunan Kompetensi Pendidik


Dr. Rozita Ibrahim

Tempoh Lantikan:
01 Ogos 2022 hingga 31 Julai 2025

Kepakaran: Pengurusan Alam Sekitar, Pendidikan Liberal, Sosiologi Agama

Kecenderungan Penyelidikan: Pendidikan liberal, Gender dan kepimpinan, Pembangunan komuniti Orang Asli


Dr. Jamsari bin Alias

Lantikan Penyelaras:

15 Ogos 2019 - 14 Ogos 2022


Kepakaran: Psikologi Islam, Pengurusan Ilmu, Kemahiran Insaniah

Kecenderungan Penyelidikan: Psikologi Islam, Pengurusan Ilmu (Knowledge Management), Aspek Kemahiran Insaniah (Social Skills), Kajian Peradaban dan Kemanusiaan, Kreativiti, dan Pengajian Umum (General Studies).


Dr. Syaidatun Nazirah Abu Zahrin

Kepakaran: Psikologi Sosial (Psikologi Cinta), Psikologi Islam. Kemahiran Berfikir Dan Pendidikan Tinggi.


Dr. Nor Afian Yusof

 •  
 •  03-8921 6900
 •  affian@ukm.edu.my

Kepakaran: Multimedia & Pengiklanan Kreatif, Seni Visual & Media Kreatif

Kecenderungan Penyelidikan: Seni visual dan estetika, media dan remaja


Dr. Wardah Mustafa Din

 •  
 •  03-8921 6921
 •  wardahmustafadin@ukm.edu.my

KepakaranHasilan Semulajadi (Natural Products)

Kecenderungan PenyelidikanAspek Sains Sosial kepada Hasilan Semulajadi (Penggunaan produk kesihatan semulajadi yang selamat, tingkahlaku pengguna, etika); Perubatan herba tradisional; Manuskrip Perubatan Melayu


Dr. Afifuddin Husairi Mat Jusoh@Hussain

 •  
 •  03-8921 6906
 •  afifuddin@ukm.edu.my

KepakaranPembinaan Digital, Pendidikan 4. 0

Kecenderungan PenyelidikanBuilding Information Modeling, Digital Twins, Digital, Fabrication, Manufacturing and Assembly (DFMA)


Encik Ahmad Rafizi Salleh

Tempoh Lantikan:
01 Mei 2021 hingga 30 April 2024


Dr. Lim Kar Keng

 •  
 •  03-8921 6904
 •  kk@ukm.edu.my

KepakaranSains Bahan, Kemahiran Insaniah

Kecenderungan PenyelidikanSains Bahan, Filem Nipis Oksida Logam dan aplikasi, Semikonduktor, Liberal Studies, Socialisation Science and Technology, Kemahiran Pertolongan Cemas


Dr. Puteh Noraihan A. Rahman

KepakaranSejarah, Ketamadunan dan Sejarah Kesusasteraan

Kecenderungan Penyelidikan: Sosio-Budaya Masyarakat Melayu Klasik; Sejarah Tamadun Melayu Klasik (zaman indianisasi dan kultus dewa-raja); Kesusasteraan Melayu Klasik; Medieval History (Islam, Eropah dan Melayu); Adat-Istiadat Raja-Raja Melayu


Dr. Iszan Hana Kaharudin

 •  
 •  03-8921 6870
 •  iszanhana@ukm.edu.my

Kepakaran: Dasar Fiskal, Ekonomi Awam, Ekonomi Sumber Manusia

Kecenderungan Penyelidikan: Dasar Fiskal; Pengurusan Sumber Manusia; Ekonomi Kejuruteraan; Pengajian Umum


Ts. Dr. Ahmad Firdhaus Arham

 •  
 •  03-8921 6870
 •  benferdaoz@ukm.edu.my

Kepakaran: Bioteknologi & Bioetika, Alam Sekitar & Pembangunan

Kecenderungan Penyelidikan: Tingkahlaku Pengguna dalam Isu Kontemporari Sains, Teknologi & Alam Sekitar; Pembangunan Lestari; Keagamaan, Kepimpinan & Kemasyarakatan


Dr. Noor Sharizad Rusly

 •  
 •  03-8921 6916
 •  n.sharizadrusly@ukm.edu.my

Kepakaran: Alam sekitar dan pembangunan ( Sains kesihatan dan persekitaran - tingkahlaku kesihatan)

Kecenderungan Penyelidikan: Persekitaran dan sains kesihatan, Tingkahlaku dan sikap pihak berkepentingan, biokeselamatan dan organisma diubahsuai genetik, Analisis Data (SPSS dan AMOS - Structural Equation Modeling)


Dr. Nurul Syakirah Nazri

 •  
 •  03-8921 6870
 •  nurulsyakirah@ukm.edu.my

Kepakaran: Fizik Gunaan, Teknologi Tenaga dan Tenaga Boleh Diperbaharui

Kecenderungan Penyelidikan: Sistem Solar Terma Termaju (penyejukan suria, pengeringan terbantu suria, gabungan pengumpul terma fotovoltan atau hibrid), Kajian Liberal, Sains dan Teknologi Sosialisasi, Kajian Alam Sekitar


Dr. Muhamad Hafiz Hamsan

 •  
 •  03-8921 6870
 •  hafizhamsan93@ukm.edu.my

Kepakaran: Sains Bahan, Teknologi Peranti Simpanan Tenaga, Tenaga Lestari dan Masyarakat

Kecenderungan Penyelidikan: Tenaga Hijau, Filem Polimer


Dr. Fadhli Shah Khaidzir

 •  
 •  TBA
 •  cali.khaidzir@ukm.edu.my

Kepakaran: Sastera Bahasa Inggeris, Psikogeografi, Bahasa dan Komunikasi, Urban Spaces, Sense of Place

Kecenderungan Penyelidikan: Sastera Malaysia dalam Bahasa Inggeris, Psikogeografi, Seni dan Persembahan.


Dr. Firdaus Aziz

 •  
 •  03-89216925
 •  firdaus95aziz@ukm.edu.my

Kepakaran: Sains Data

Kecenderungan Penyelidikan: Sains Data, Pembelajaran Mesin, Data Raya, Bioinformatik, Informatik Kesihatan, Tingkahlaku Pengguna


Dr. Yusnaini Md. Yusoff

 •  
 •  TBA
 •  yusnaini@ukm.edu.my

Kepakaran: Bioteknologi dengan Pengurusan, Hasilan Semulajadi, Sains Data dan Metabolomik

Kecenderungan Penyelidikan: Perubatan, Metabolomik, Sains Sosial dan Sains Data dalam Hasilan Semulajadi. 


Dr. Nurul Hanis Aminuddin Jafry

 •  
 •  TBA
 •  hanisaj@ukm.edu.my

Kepakaran: Statistik Gunaan, Pemodelan Siri Masa, Pengaturcaraan Statistik

Kecenderungan Penyelidikan: Analisis Data Kuantitatif; Kajian Pasaran Saham; Kebolehpasaran Graduan Orang Kurang Upaya.


Dr. Azlan Abdul Rahim

 •  
 •  TBA
 •  azrahim@ukm.edu.my

Kepakaran: Psikologi

Kecenderungan Penyelidikan: Kajian Ketagihan; Psikologi Kaunseling; Psikologi Eksperimen