PENGURUSAN FAKULTI SAINS KESIHATAN

KEDEKANAN

 

PROF. DR. SUZANA SHAHAR
Dekan

 

                                                                                                           

PROF. DR. RUZITA ABD. TALIB                                                                   PROF. MADYA DR. ZARIYANTEY ABDUL HAMID
Timbalan Dekan (Siswazah)                                                                                                                            Timbalan Dekan (Prasiswazah)

 

                                                                                                     

PROF. DR. SITI BALKIS BUDIN                                                                                           PROF.  DR. HIDAYATUL FATHI OTHMAN
Timbalan Dekan (Penyelidikan & Inovasi)                                                                          Timbalan Dekan (Jaringan & Penjanaan)

 

PENOLONG DEKAN

 

                                                                                 

PROF. MADYA DR. YANTI ROSLI                                  PROF. MADYA DR. ASMAH HAMID                      PROF.  DR. AHMAD ROHI GHAZALI
Penolong Dekan (Kualiti & Strategi)                                 Penolong Dekan (Pelajar & Alumni)                       Penolong Dekan (Pengajaran & CITRA)

                                             

                  PROF. MADYA DR. ZAHARA ABDUL MANAF                                DR. MASNE KADAR
Penolong Dekan (Keusahawanan & Pengkomersialan)                               Penolong Dekan (Perkhidmatan Klinikal)