Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

PENGURUSAN FAKULTI SAINS KESIHATAN

PROF DR SUZANA SHAHAR

DEKAN

TIMBALAN DEKAN

PROF. MADYA DR. MOHD 'IZZUDDIN HAIROL

timbalan dekan (siswazah)

PROF. MADYA DR. AKMAL SABARUDIN

timbalan dekan (prasiswazah)

PROF. DR. NOR FADILAH RAJAB

timbalan dekan (Penyelidikan & Inovasi)

PROF. MADYA DR. ZAHARA ABDUL MANAF

timbalan dekan (jaringan industri, alumni & masyarakat)

PENOLONG DEKAN​

PROF. MADYA DR. ISMARULYUSDA ISHAK

penolong dekan (Pengajaran & CITRA)

DR. MOHD SHAM OTHMAN

penolong dekan (HAL EHAWAL PELAJAR)

PROF. MADYA DR. MASNE KADAR

penolong dekan (KLINIKAL)

PROF. MADYA DR. NOR HANIZA ABDUL WAHAT

penolong dekan (KEUSAHAWANAN & PENGKOMERSIALAN)

DR. MAZLYFARINA

penolong dekan (KUALITI & STRATEGI)