Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

PENGURUSAN FAKULTI SAINS KESIHATAN

PROF DR SUZANA SHAHAR

DEKAN

TIMBALAN DEKAN

PROF. DR. RUZITA ABD. TALIB

timbalan dekan (siswazah)

PROF. MADYA DR. ZARIYANTEY ABDUL HAMID

timbalan dekan (prasiswazah)

PROF. DR. NOR FADILAH RAJAB

timbalan dekan (Penyelidikan & Inovasi)

PROF. MADYA DR. HALIZA ABDUL MUTALIB

timbalan dekan (jaringan industri, alumni & masyarakat)

PENOLONG DEKAN​

PROF. DR. AHMAD ROHI GHAZALI

penolong dekan (Pengajaran & CITRA)

DR. MOHD SHAM OTHMAN

penolong dekan (HAL EHAWAL PELAJAR)

PROF. MADYA DR. ZAHARA ABDUL MANAF

penolong dekan (KEUSAHAWANAN & PENGKOMERSIALAN)

PROF. MADYA DR. MASNE KADAR

penolong dekan (KLINIKAL)

DR. MAZLYFARINA

penolong dekan (KUALITI & STRATEGI)