Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

Pertanyaan

Pusat Pengurusan Akademik

PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK UKM

Program Pascasiswazah
Pusat Pengurusan Akademik
Universiti Kebangsaan Malaysia

Tel: +603 8911 8452 / 8453 / 8468 / 8388 / 8389
Faks: +603 8911 8471
Emel:  postgraduate.ppa@ukm.edu.my
Facebook: facebook.com/UKMPostgraduate
Fakulti Sains Kesihatan

FAKULTI SAINS KESIHATAN UKM

Pejabat Dekan
Fakulti Sains Kesihatan
Universiti Kebangsaan Malaysia

Tel: +603-9289 7604/7602
Faks: +603-2691 8719
Emel: postgraduate.fsk@ukm.edu.my

PUSAT KOMUNIKASI KORPORAT UKM

Pusat Komunikasi Korporat
Hal-hal lain:
Pusat Komunikasi Korporat
Universiti Kebangsaan Malaysia

Tel: +603 8921 5540 / 4142 / 3370
Faks: +603 89214097
Laman Sesawang: http://www.ukm.my/pkk
Emel: pkk@ukm.edu.my