Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

Program Sarjana (MSc) dan Doktor Falsafah Sains Kesihatan Secara Penyelidikan

Kepada calon yang berminat menyambung pengajian secara penyelidikan, Fakulti Sains Kesihatan, UKM menawarkan Ijazah Sarjana (MSc.) dan Doktor Falsafah Sains Kesihatan secara penyelidikan dalam pelbagai bidang. 

Doktor Falsafah/ Sarjana Sains Kesihatan
Dengan Bidang Pengkhususan
Sains Bioperubatan

Doktor Falsafah/ Sarjana Sains Kesihatan
Dengan Bidang Pengkhususan
Pengimejan Diagnostik

Doktor Falsafah/ Sarjana Sains Kesihatan
Dengan Bidang Pengkhususan
Sains Forensik

Doktor Falsafah/ Sarjana Sains Kesihatan
Dengan Bidang Pengkhususan
Radioterapi

Doktor Falsafah/ Sarjana Sains Kesihatan
Dengan Bidang Pengkhususan
Fisioterapi

Doktor Falsafah/ Sarjana Sains Kesihatan
Dengan Bidang Pengkhususan
Optometri

Doktor Falsafah/ Sarjana Sains Kesihatan
Dengan Bidang Pengkhususan
Terapi Carakerja

Doktor Falsafah/ Sarjana Sains Kesihatan
Dengan Bidang Pengkhususan
Pemakanan

Doktor Falsafah/ Sarjana Sains Kesihatan
Dengan Bidang Pengkhususan
Toksikologi

Doktor Falsafah/ Sarjana Sains Kesihatan
Dengan Bidang Pengkhususan
Kesihatan Persekitaran

Doktor Falsafah/ Sarjana Sains Kesihatan
Dengan Bidang Pengkhususan
Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan

Doktor Falsafah/ Sarjana Sains Kesihatan
Dengan Bidang Pengkhususan
Pendengaran & Pertuturan

Doktor Falsafah/ Sarjana Sains Kesihatan
Dengan Bidang Pengkhususan
Dietetik

Doktor Falsafah/ Sarjana Sains Kesihatan
Dengan Bidang Pengkhususan
Pendidikan Kesihatan

Penafian:

  • Ijazah yang ditawarkan adalah Ijazah Doktor Falsafah (Kod NEC : 0910). Ijazah ini tidak setara dengan ijazah Doktor Falsafah Psikologi (Kod NEC : 0313)
  • Ijazah yang ditawarkan adalah Sarjana Sains Kesihatan (Kod NEC : 0910). Ijazah ini tidak setara dengan ijazah sarjana psikologi (Kod NEC : 0313).

Penafian:

Ijazah yang ditawarkan adalah Ijazah Doktor Falsafah (Kod NEC : 0910). Ijazah ini tidak setara dengan ijazah Doktor Falsafah Psikologi (Kod NEC : 0313)