PROGRAM SARJANA KERJA KURSUS YANG DITAWARKAN DI FAKULTI SAINS KESIHATAN

Di Fakulti Sains Kesihatan Universiti Kebangsaan Malaysia menawarkan 6 kursus sarjana secara kerja kursus. Berikut merupakan kursus yang ditawarkan:

 

Sarjana Optometri Klinikal

 

 

 

 

 

 

 

Sarjana Sains Kesihatan (Pemakanan Kesihatan Awam)

 

 

 

 

 

Sarjana Sains Kesihatan (Sains Bioperubatan)

 

 

 

 

 

Sarjana Sains Kesihatan (Pendidikan Kesihatan)

 

 

 

 

 

 

Sarjana Sains Kesihatan (Pemakanan Klinikal)

 

 

 

 

 

 

Sarjana Psikologi Klinikal