PROGRAM SARJANA KERJA KURSUS YANG DITAWARKAN DI FAKULTI SAINS KESIHATAN

Fakulti Sains Kesihatan menawarkan 6 kursus sarjana secara kerja kursus. Tempoh pengajian adalah antara 1-2 tahun.

Sarjana Psikologi Klinikal

Sarjana Sains Kesihatan (Pemakanan Klinikal)

Sarjana Sains Kesihatan (Sains Bioperubatan)

Sarjana Sains Kesihatan (Pendidikan Kesihatan) 

Sarjana Sains Kesihatan (Pemakanan Kesihatan Awam) 

Sarjana Klinikal Optometri

Yuran Pengajian

  • Kadar yuran dikemaskini setakat 1 September  2021