PROGRAM SARJANA KERJA KURSUS YANG DITAWARKAN DI FAKULTI SAINS KESIHATAN

Fakulti Sains Kesihatan menawarkan 6 kursus sarjana secara kerja kursus. Tempoh pengajian adalah antara 1-2 tahun.

Sarjana Psikologi Klinikal

Sarjana Sains Kesihatan (Pemakanan Klinikal)

Sarjana Sains Kesihatan (Sain Bioperubatan)

Sarjana Sains Kesihatan (Pendidikan Kesihatan) 

Sarjana Sains Kesihatan (Pemakanan Kesihatan Awam) 

Sarjana Klinikal Optometri

Yuran Pengajian

 • Warganegara
  • Semester 1: RM 3, 630.00
  • Semester 2: RM 2, 620.00
  • Semester 3: RM 2, 620.00
  • Semester 4: RM 2, 620.00

                    Jumlah: RM 11, 490.00

 • Bukan Warganegara
  • Semester 1: RM 7, 800.00
  • Semester 2: RM 6390.00
  • Semester 3: RM 6390.00
  • Semester 4: RM 6390.00

                          Jumlah: RM 26, 970.00

 • Warganegara
  • Semester 1: RM 3, 630.00
  • Semester 2: RM 2, 620.00
  • Semester 3: RM 2, 620.00

                    Jumlah: RM 8, 870.00

 • Bukan Warganegara
  • Semester 1: RM 7, 800.00
  • Semester 2: RM 6, 390.00
  • Semester 3: RM 6, 390.00

                          Jumlah: RM 20, 580.00

 • Warganegara
  • Semester 1: RM 3, 630.00
  • Semester 2: RM 2, 620.00
  • Semester 3: RM 2, 620.00

                    Jumlah: RM 8, 870.00

 • Bukan Warganegara
  • Semester 1: RM 7, 800.00
  • Semester 2: RM 6, 390.00
  • Semester 3: RM 6, 390.00

                          Jumlah: RM 20, 580.00

 • Warganegara
  • Semester 1: RM 3, 630.00
  • Semester 2: RM 2, 620.00
  • Semester 3: RM 2, 620.00

                    Jumlah: RM 8, 870.00

 • Bukan Warganegara
  • Semester 1: RM 7, 800.00
  • Semester 2: RM 6, 390.00
  • Semester 3: RM 6, 390.00

                          Jumlah: RM 20, 580.00

 • Warganegara
  • Semester 1: RM 3, 630.00
  • Semester 2: RM 2, 620.00
  • Semester 3: RM 1, 645.00

                    Jumlah: RM 7, 895.00

 • Bukan Warganegara
  • Semester 1: RM 7, 800.00
  • Semester 2: RM 6, 390.00
  • Semester 3: RM 3, 775.00

                      Jumlah: RM 17, 968.00

 • Warganegara
  • Semester 1: RM 3, 630.00
  • Semester 2: RM 2, 620.00
  • Semester 3: RM 2, 620.00

                    Jumlah: RM 8, 870.00

 • Bukan Warganegara
  • Semester 1: RM 7, 800.00
  • Semester 2: RM 6, 390.00
  • Semester 3: RM 6, 390.00

                          Jumlah: RM 20, 580.00

 • Kadar yuran dikemaskini setakat 4 November 2020