Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

Cik Farah Diyana Ariffin

  •  Pensyarah (cuti belajar)
  •  +6019-354 3837
  •  farahdiyana@ukm.edu.my
  •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Environmental Health