Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Faculty of Health Sciences

Dr. (PhD) Gina Francesca Gabriel

Emel: ginafgabriel@ukm.edu.my Telefon: +016-3295451

Jawatan Semasa: Pensyarah

Pengkhususan: Sains Forensik

Biografi:
Saya menceburi bidang kimia kebakaran dan penyiasatan dan merupakan pakar dalam bidang ini. Aktiviti penyelidikan yang sedang dijalankan adalah berkaitan dengan produk pirolitik yang terhasil daripada pelbagai punca terutamanya tisu manusia, petrol, kerosin, diesel, kayu-kayu, dan jenis-jenis pakaian yang berlainan yang berkemungkinan besar terlibat dalam kes-kes kebakaran di Malaysia yang berunsur jenayah. Saya juga adalah pakar dalam instrumentasi Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC-MS) yang merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam bidang kimia kebakaran dan sains forensik secara umum.

Kelayakan
Doctor of Philosophy in Chemistry (Forensic), University of Strathclyde, Scotland 2012-2015

Bidang Penyelidikan

  • Penyiasatan Kebakaran
  • CSI

Research/Consultation/Expansion

Prosiding

Buku

Tajuk Buku: Penyiasatan Forensik Pengecaman Identiti Penjenayah

Penulis: Noor Hazfalinda Hamzah, Gina Francesca Gabreil & Khairul Osman

Tahun diterbit 2018

Terbitan: UKMPress

 

Artikel dalam Antologi/Bab dalam Buku

Monograf, Kertas Kerja dan Penerbitan Bukan berkala

Seminar

Anugerah

Penyeliaan

Khidmat Pentadbiran/Jawatankuasa

Reports: Technical/Research/Consultation

Geran Penyelidikan

Jaringan Penyelidikan:

Universiti Sains Malaysia (USM) 2017-2019

 

Geran Penyelidikan:

GGPM-2017-014

 

Mengajar