Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

Dr. (PhD) Rus Dina Rus Din

  •  Pensyarah Unversiti
  •  +012-2218411
  •  rusdina@ukm.edu.my
  •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Sains Forensik