Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains Kesihatan

Dr. Seri Mirianti Ishar

Emel: seri.ishar@ukm.edu.my Telefon: 03-89217203

Jawatan Semasa: Ketua Program; Pensyarah

Pengkhususan: Sains Forensik

Biografi:

Kelayakan
Doctor of Philosophy in DNA fingerprinting from USM 2018

Bidang Penyelidikan
Forensik DNA

Research/Consultation/Expansion

Prosiding

Buku

Artikel dalam Antologi/Bab dalam Buku

Monograf, Kertas Kerja dan Penerbitan Bukan berkala

Seminar

Anugerah

Penyeliaan

Khidmat Pentadbiran/Jawatankuasa

Reports: Technical/Research/Consultation

Geran Penyelidikan

Jaringan Penyelidikan:

  • Universiti Sains Malaysia (2013-2018)

Geran Penyelidikan:

  • GGPM-2017-085

Mengajar